מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0687211701   אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו   פרופ' מרק גמזה   בחינת בית   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 21.07.2020 בשעה 9:00

מועד ב : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 16.08.2020 בשעה 9:00


בהצלחה בבחינות