מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680318801   שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידיש   ד"ר חנה פולין-גלאי   בחינת בית   מועד א : 03/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 30.1.2020 שעה 9:00. הגשה במזכירות החוג.

מועד ב : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 15.3.2020 שעה 9:00. הגשה במזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות