מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680290301   פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה   ד"ר מנאר מח'ול   עבודה   מועד א : 01/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במזכירות החוג. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות