מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680213701   סביבה עוינת - הדקונסטרוקציה של הבית בספרות וקולנוע של נשים   ד"ר רוני הלפרן   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל/במייל. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות