מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680212601   The Holocaust in American Culture   ד"ר חנה פולין-גלאי   בחינת בית   מועד א : 20/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 16.2.2020 בשעה 9:00 הגשה במזכירות החוג

מועד ב : 06/04/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 2.4.2020 בשעה 9:00 הגשה במזכירות החוג


בהצלחה בבחינות