מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0680120301   מבוא לספרות העממית   ד"ר דוד רוטמן   בחינה   09/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 

בהצלחה בבחינות