מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0677129001   Antisemitism: Can Hate Have a History of Its Own   ד"ר סקוט אורי   עבודה   29/03/2020  13:00     
0677129001   אנטישמיות: האם יש לשנאה היסטוריה משלה?   ד"ר סקוט אורי   עבודה   מועד א : 29/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות