מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0672154501   השירה האפית ביוון וברומא   ד"ר פיה האוסקר   בחינה   05/02/2020  09:00  08/03/2020  16:00 

בהצלחה בבחינות