מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0672110901   מבוא למיתולוגיה יוונית   ד"ר מזור מעין   בחינה   19/02/2020  09:00  21/05/2020  10:00 

בהצלחה בבחינות