מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0671241101   מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 10/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07.07.2020 שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 14/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11.08.2020 שעת לקיחה 13:00


בהצלחה בבחינות