מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0668259401   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   בחינה   13/02/2020  09:00  22/03/2020  16:00 
0668259401   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   בחינת ביניים   20/12/2019  09:00  10/01/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות