מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0668233401   מאה שנות ספרות נשים (1920-2020)   ד"ר דינה חרובי   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 14/07/2020 בשעה:09:00 יפורסם במודל

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 11/08/2020 בשעה: 09:00 יפורסם במודל


בהצלחה בבחינות