מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0668140201   תנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואליים בצרפת של המאה ה-20   ד"ר דורית שילה   בחינת בית   מועד א : 09/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 08/07/2020 בשעה 09:00 יפורסם במודל

מועד ב : 07/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 06/08/2020 בשעה 09:00 יפורסם במודל


בהצלחה בבחינות