מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662308501   היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו   ד"ר משה אלחנתי   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות