מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662262501   דגמים של יזמות   ד"ר ירון כהן צמח   עבודה   מועד א : 26/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות