מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662262401   מלנכוליה - מבט מהפסיכואנליזה   ד"ר אלון יפה   בחינת בית   מועד א : 27/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 02/04/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 31.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות