מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662261801   פסיכולוגיה יונגיאנית   ד"ר מעין מזור   עבודה   מועד א : 23/06/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות