מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662261701   פרויד: אדם ללא נחת   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 25/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 31/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות