מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662261601   רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 02/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 30.06.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 03.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל


בהצלחה בבחינות