מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662261001   הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה   ד"ר שולמית מילך-רייך   עבודה   מועד א : 16/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות