מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662224901   ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה   ד"ר גד בן שפר   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות