מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662224601   הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם   ד"ר ירון כהן צמח   בחינת בית   מועד א : 18/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 24/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות