מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662224501   ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים   ד"ר פפרמן טליה   עבודה   מועד א : 11/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות