מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662224101   פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית   ד"ר חיים דעואל לוסקי   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות