מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662223101   תרבות זמננו: רעיון המודרניות   ד"ר נועה גדי   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 14.07.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 11.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל


בהצלחה בבחינות