מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662212901   האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים   ד"ר משה אלחנתי   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות