מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662211901   הפילוסופיה של הטכנולוגיה   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות