מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662196101   קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים   ד"ר חפץ שרון   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות