מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662175801   אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי   ד"ר אפרים דוידי   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות