מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662175601   תולדות מדינת הרווחה האירופית   ד"ר אפרים דוידי   עבודה   מועד א : 11/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה בעותק מודפס למזכירות התכנית בלבד, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות