מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662145001   מבוא לרטוריקה   ד"ר ננה אריאל   בחינה   03/02/2020  13:00  08/03/2020  16:00 

בהצלחה בבחינות