מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662125101   "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה   ד"ר יוסף טריאסט   בחינת בית   מועד א : 11/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09.02.2020 שעת לקיחה 9:00 הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.03.2020 שעת לקיחה 9:00 הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן


בהצלחה בבחינות