מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662118001   זהות בעולם המודרני   ד"ר נועה גדי   עבודה   מועד א : 04/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות