מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0662101101   מבוא למחשבה הומאניסטית   ד"ר יקותיאל שהם   בחינה   31/01/2020  09:00  01/03/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות