מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0627101001   מבוא לבלשנות: מבט פנורמי   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינה   02/02/2020  13:00  27/02/2020  09:00 
0627101001   מבוא לבלשנות: מבט פנורמי   פרופ' איה מלצר-אשר   בחינת ביניים   06/12/2019  09:00  10/01/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות