מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626500701   The American Novel Since 2000   ד"ר ספנסר מוריסון   בחינת בית   מועד א : 08/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 5.7.20 שעת לקיחה 09:00 ,במודל

מועד ב : 05/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 2.8.20 שעת לקיחה: 09:00 ,במודל

0626500701   The American Novel Since 2000   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 13/05/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות