מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626500601   Death and Mourning in Victorian Literature and Culture   ד"ר ענאל יונס - פנט   בחינה   מועד א : 15/05/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 12.5.20 שעת לקיחה : 09:00בחינת ביניים

מועד ב : 19/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.6.20 שעת לקיחה : 09:00 ,בחינת ביניים

0626500601   Death and Mourning in Victorian Literature and Culture   ד"ר ענאל יונס - פנט   עבודה   מועד א : 28/07/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות