מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626500501   Confessional Poetry   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   מועד א : 15/05/2020 בשעה : 09:00 ; עבודת אמצע

0626500501   Confessional Poetry   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   10/08/2020  09:00     

בהצלחה בבחינות