מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626500401   Literary Theory from Antiquity to Modernity   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת בית   מועד א : 16/02/2020 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה: 13.2.20 שעת לקיחה: 16:00

מועד ב : 22/03/2020 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה: 19.3.20 שעת לקיחה: 16:00

0626500401   Literary Theory from Antiquity to Modernity   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות