מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626500301   Edith Wharton: The Major Works   ד"ר ניר עברון   בחינה   מועד א : 27/12/2019 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

מועד ב : 17/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

0626500301   Edith Wharton: The Major Works   ד"ר ניר עברון   בחינת בית   מועד א : 20/02/2020 בשעה : 11:00 ; תאריך לקיחה 17.2.20 שעת לקיחה 11:00

מועד ב : 26/03/2020 בשעה : 11:00 ; תאריך לקיחה 23.3.20 שעת לקיחה 11:00


בהצלחה בבחינות