מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626500001   Humanist Shakespeare   ד"ר נועם רייזנר   בחינה   מועד א : 06/12/2019 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

מועד ב : 03/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

0626500001   Humanist Shakespeare   ד"ר נועם רייזנר   בחינת בית   מועד א : 06/02/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה ב 3.2.20 בשעה 11:00

מועד ב : 05/03/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה 2.3.20 בשעה 11:00


בהצלחה בבחינות