מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   05/08/2020  13:00     

בהצלחה בבחינות