מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626426101   Why Trump?   פרופ' דיוויד שינין   עבודה סמינריונית   01/11/2020  09:00     

בהצלחה בבחינות