מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626388301   Chaucer: Dream Visions and Troilus and Criseyde   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות