מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626299801   Reimagining History in Contemporary American Literature   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 08/05/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 07.05.20 שעת לקיחה : 11:00 , בחינת ביניים

מועד ב : 12/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 11.6.20 שעת לקיחה : 09:00 , בחינת ביניים

0626299801   Reimagining History in Contemporary American Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות