מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626293301   Mourning? in America: the Rise of Trump and the Return of th   ד"ר פרומר יואב   בחינת בית   מועד א : 15/05/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 13.5.20 שעה : 09:00 ,בחינת ביניים

מועד ב : 19/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 17.06.20 שעה : 09:00 , בחינת ביניים

0626293301   Mourning? in America: the Rise of Trump and the Return of th   ד"ר פרומר יואב   עבודה   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות