מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626293201   Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   מועד א : 20/05/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

0626293201   Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   12/07/2020  13:00     

בהצלחה בבחינות