מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626265901   Translation and the Literary Imagination   גב' מיה קליין   בחינה   מועד א : 10/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

מועד ב : 14/02/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

0626265901   Translation and the Literary Imagination   גב' מיה קליין   עבודה   מועד א : 08/03/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות