מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626242202   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   27/03/2020  13:00     

בהצלחה בבחינות