מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   27/12/2019  09:00     
0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   מועד א : 27/03/2020 בשעה : 11:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות